Skip to main content

Referencer

Københavns Fanefabrik fremstiller faner til en bred og meget forskellig vifte af kunder.  Ens for dem alle er, at fanen er det samlende symbol for en fælles sag, hvad enten det er et regiment, en fagforening, en sportsklub eller en pensionistforening.

Kundegrupperne er blandt andre:

• Forsvaret
• Fagforbund
• Fagforeninger
• Sportsforeninger
• Idrætsklubber
• Kirker
• Politiske partier
• Offentlige organisationer
• Garderforeninger
• Spejderforeninger
• Loger
• Håndværker-laug
• Pensionistforeninger
• Skoler
• Borger- og Håndværkerforeninger

Vi har i den senere tid fremstillet faner til:

• Dansk Metal, diverse afdelinger
• HKKF – Hærens Konstabel og Korporal – Forening
• Hjemmeværnet, diverse afdelinger
• Dansk Sygeplejeråd
• Forsvaret, herunder samtlige nyere regimenter og enheder
• NNF – diverse afdelinger
• Danmarkssamfundet
• Københavns Garderforening
• BUPL
• DHF – Dansk Handicap Forbund
• DSU – Dansk Socialdemokratisk Ungdom
• Vagt- og Sikkerhedsfunktionærerne
• Havnearbejdernes Klub og
• KAD

Samt gennem årene et utal af lokale fagforeninger, sportsklubber og organisationer i hele landet.

Vil De vide mere om traditioner og procedurer for flag og faner, se www.danmarks-samfundet.dk.